WPŁAT PROSIMY DOKONYWAĆ NA RACHUNEK:

Wawerskie Centrum Kultury
ul. Żegańska 1A
04-713 Warszawa

PEKAO S.A.  97 1240 6159 1111 0010 5863 3477

WPISUJĄC W TYTULE: imię i nazwisko/ rodzaj zajęć/ miesiąc

CENNIK – Wrzesień 2019

250 zł miesięcznie za zajęcia 2 razy w tygodniu po 1 godzinie.

BEZ UMÓW CZASOWYCH np 5, 10 miesięcy!