WPŁAT PROSIMY DOKONYWAĆ NA RACHUNEK:

Miejski Dom Kultury w Wołominie
ul. Mariańska 7
05-200 Wołomin
Bank Pekao S.A.
39 12406335 1111 0000 5134 7576 

WPISUJĄC W TYTULE: imię i nazwisko dziecka/ rodzaj zajęć  / miesiąc/ ( Karta Dużej Rodziny o ile występuje)